OMT – Ortopedisk Manuell Terapi

OMT utgår ifrån en helhetssyn på dig som patient. Vi börjar med att titta på din sjukdomshistoria och din smärt- och funktionsstatus. Efter det gör vi en grundlig, manuell undersökning av leder, muskler och nerver i rygg, armar och ben. Den manuella undersökningen består av specifikt riktade rörlighets-, smärtreproduktions- och avlastningstester som utförs enligt ett system.

För vem?

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett specialistområde inom sjukgymnastiken där man arbetar med undersökning, behandling och förebyggande av ryggont, smärta i nacke, extremitetsleder, muskler och nerver.

Behandling

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling av muskler och fascia, muskeltöjning, ledmobilisering, manipulation och stabiliseringsträning.

Utifrån funktionsanalysen, där vi även väger in kompletterande undersökningar, tar vi tillsammans med dig fram en behandlingsplan som innehåller tydligt specificerade del- och slutmål.

I början när skadan eller smärtan är akut kan vi inrikta åtgärderna på en enskild led eller det område som ger symptomen. Behandlingsupplägget kan även omfatta kroppen mer generellt med utgångspunkt från din kliniska bild.

I ett senare skede kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionsträning som du utför antingen tillsammans med din sjukgymnast eller på egen hand. Tanken är att du ska förstå hur och varför dina besvär uppstår och hur du kan förhindra att de kommer tillbaka.