Laser

– effektiv och smärtfri behandling

Laser är en förkortning för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation – ljusförstärkning genom stimulerad utsändning av strålning. Vanligt ljus består av ljusvågor i olika våglängder. Laser är ett extremt rent ljus som strålar i en våglängd och alla ljusvågor ligger i fas. Våglängden bestäms av materialet i dioden.

För vem?

Laser används vid smärtbehandling och för att behandla inflammationer och svullnader.

Behandling

Behandlingen är enkel, snabb, effektiv, helt smärtfri och utan biverkningar. Syftet är att normalisera de funktioner i kroppen som är nedsatta.

Laserljus fungerar som ett bränsle för cellerna och sätter fart på cellens olika funktioner t.ex. ATP-produktionen. ATP används bl.a. för att driva energikrävande kemiska processer i cellen. Vid laserbehandling vidgas blodkärlen så att näringsämnen lättare kan ta sig till det skadade området samtidigt som bortforslingen av skadliga ämnen underlättas.

Behandlingsformen utvecklas ständigt och det senaste är s.k. MLS-teknik där lasern sänder ut två olika våglängder som tillsammans ger en effektivare behandling.

Vi arbetar med en laser från ASA-LASER, ett italienskt företag som är ledande när det gäller utveckling av laserterapi och laserterapeuter.