Ultraljudsscanning

– bättre diagnos 

Med ultraljudsscanner kan man se, mäta och utvärdera många typer av skador. Scanningen hjälper oss att ge en mer specifik behandling för just din skada eller utvärdera om skadan läkt på ett bra sätt.

Vid en muskuloskeletal ultraljudsscanning kan vi se hur muskler, senor, nerver, ligament, leder, brosk, kärl och andra mjukdelar i kroppen ser ut.

För vem?

Ultraljudsscanning används som en del i diagnostiseringen av skador och andra besvär från rörelse- och stödjeorganen som t.ex. muskelbristning, sträckning, ledbandsskador eller artros.

Behandling

Vid muskuloskeletal ultraljudsscanning används en ultraljudsscanner där man med en ultraljuds probe glider över det område som skall undersökas. Området visas på en bildskärm i realtid. Inga nålar eller injektioner är inblandade.