MTT – stärk kroppen med anpassad träning

MTT (Medicinsk TräningsTerapi) är en behandlingsform som innebär aktiv rehabilitering med hjälp av individuellt anpassad träning. Övningarna utförs i specialkonstruerade träningsmaskiner. Genom att dosera övningarna rätt kan patienter sättas i ett träningsprogram direkt.

För vem?

MTT används både inom elitidrotten och för vanliga patienter. Metoden används för behandling av t.ex. smärta och nedsatt rörlighet, för att ge ökad uthållighet och styrka samt ökad funktion i dagliga aktiviteter. Patienterna kan ha ortopediska sjukdomar/skador, neurologiska sjukdomar eller hjärt- och lungrelaterade problem.

Behandling

Efter en första undersökning utformas ett individuellt träningsprogram som du går igenom med din sjukgymnast. Du får instruktioner om hur övningarna ska utföras och vilken belastning som är lämplig.

Efter introduktionen utför du övningarna själv men under överinseende av en sjukgymnast.

Träningen följs upp av din sjukgymnast för att justera övningar och belastning utifrån hur din kropp ger gensvar på behandlingen.