MDT - McKenziemetoden

– lär dig att förebygga själv

McKenziemetoden eller MDT (Mekanisk Diagnostik och Terapi) som den ofta kallas är en metod för diagnostik och behandling av smärttillstånd i rygg, nacke och leder i armar och ben. Utifrån hur olika rörelser påverkar din smärta och din rörlighet kan en McKenzieutbildad sjukgymnast komma fram till vilken typ av problem du har.

Målet med MDT är inte bara att lindra dina smärtor nu utan att lära dig att själv träna förebyggande så att besvären inte kommer tillbaka. En av grundtanke i McKenziemetoden är att du ska bli oberoende av andras hjälp och behandling.

Behandling

Kärnan i behandlingen är inlärning av olika övningar som du sedan ska upprepas i ditt daglig liv. Övningarna tränas in noggrant tillsammans med din sjukgymnast. Efter avslutad behandling kan de flesta behandla sig själva med bra resultat.

Om du har svårare problem kompletterar sjukgymnasten med specifika manuella tekniker som ökar effekten av dina egna övningar.