Smärtbehandling

Effektiv smärtbehandling med utgångspunkt ifrån din diagnos. Vi väljer den behandlingsmetod som fungerar bäst i ditt fall.

Laser

Laser används för att behandla inflammationer, svullnader och smärta. Behandlingen är enkel, snabb, effektiv, helt smärtfri och utan biverkningar.

Kinesiotejp

Kinesiotejp stimulerar och påskyndar kroppens egen läkningsprocess. Tejpen läker medan du rör på dig och tränar som vanligt!

Idrottsmedicin

Diagnostisering, rehabilitering och förebyggande träning på alla nivåer inom idrotten – från motionär till elitidrottare

Redcord-träning

Neurac, är unik behandlingsmetod som stimulerar inaktiva muskler med hjälp av träning i Redcord-slingor.

EPTE – perkutan elektrolytisk terapi

Perkutan elektrolytisk terapi innebär att låta en akupunkturnål med svag likström skapar en mikroskada som sätter igång kroppens reparationsmekanismer.

MDT (McKenziemetoden)

Grundtanken med MDT är att du ska lära dig att träna förebyggande så att dina besvär inte kommer tillbaka.

OMT – Ortopedisk Manuell Terapi

OMT innebär specifik manuell undersökning och behandling av smärta i rygg, nacke, extremitetsleder, muskler och nerver. Behandlingen följs upp med träning.