OMT – Ortopedisk Manuell Terapi

För vem?

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett specialistområde inom sjukgymnastiken där man arbetar med undersökning, behandling och förebyggande av ryggont, smärta i nacke, extremitetsleder, muskler och nerver.

Behandling

OMT utgår ifrån en helhetssyn på dig som patient. Vi börjar med att titta på din sjukdomshistoria och din smärt- och funktionsstatus. Efter det gör vi en grundlig, manuell undersökning av leder, muskler och nerver i rygg, armar och ben. Den manuella undersökningen består av specifikt riktade rörlighets-, smärtreproduktions- och avlastningstester som utförs enligt ett system.

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling av muskler och fascia, muskeltöjning, ledmobilisering, manipulation och stabiliseringsträning.

Utifrån funktionsanalysen, där vi även väger in kompletterande undersökningar, tar vi tillsammans med dig fram en behandlingsplan som innehåller tydligt specificerade del- och slutmål.

I början när skadan eller smärtan är akut kan vi inrikta åtgärderna på en enskild led eller det område som ger symptomen. Behandlingsupplägget kan även omfatta kroppen mer generellt med utgångspunkt från din kliniska bild.

I ett senare skede kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionsträning som du utför antingen tillsammans med din sjukgymnast eller på egen hand. Tanken är att du ska förstå hur och varför dina besvär uppstår och hur du kan förhindra att de kommer tillbaka.

www.fysioterapeuterna.se

 

MDT (McKenziemetoden) – hjälp dig själv

McKenziemetoden eller MDT (Mekanisk Diagnostik och Terapi) som den ofta kallas är en metod för diagnostik och behandling av smärttillstånd i rygg, nacke och leder i armar och ben. Utifrån hur olika rörelser påverkar din smärta och din rörlighet kan en McKenzieutbildad sjukgymnast komma fram till vilken typ av problem du har.

Målet med MDT är inte bara att lindra dina smärtor nu utan att lära dig att själv träna förebyggande så att besvären inte kommer tillbaka. En av grundtanke i McKenziemetoden är att du ska bli oberoende av andras hjälp och behandling.

Behandling

Kärnan i behandlingen är inlärning av olika övningar som du sedan ska upprepas i ditt daglig liv. Övningarna tränas in noggrant tillsammans med din sjukgymnast. Efter avslutad behandling kan de flesta behandla sig själva med bra resultat.

Om du har svårare problem kompletterar sjukgymnasten med specifika manuella tekniker som ökar effekten av dina egna övningar.

www.mckenzie.se

 

Bättre diagnos med ultraljudsscanning

Med ultraljudsscanner kan man se, mäta och utvärdera många typer av skador. Scanningen hjälper oss att ge en mer specifik behandling för just din skada eller utvärdera om skadan läkt på ett bra sätt.

Vid en muskuloskeletal ultraljudsscanning kan vi se hur muskler, senor, nerver, ligament, leder, brosk, kärl och andra mjukdelar i kroppen ser ut.

För vem?

Ultraljudsscanning används som en del i diagnostiseringen av skador och andra besvär från rörelse- och stödjeorganen som t.ex. muskelbristning, sträckning, ledbandsskador eller artros.

Behandling

Vid muskuloskeletal ultraljudsscanning används en ultraljudsscanner där man med en ultraljuds probe glider över det område som skall undersökas. Området visas på en bildskärm i realtid. Inga nålar eller injektioner är inblandade.

www.hands-onsweden.se

Kinesiotejp ger stöd och smärtlindring

Kinesiotejp kanske du känner igen som en färgglad tejp som används flitigt av elitidrottare. Kinesiotejp – förväxla inte med vanlig sporttejp! – är en speciell elastisk tejp som används vid kinesiologisk tejpning. Tejpen stimulerar cirkulationen i lymfsystemet och påskyndar kroppens egen läkningsprocess.

För vem?

Metoden används bland annat för att ge stöd åt leder och normalisera muskelsystemet eller för att förbättra cirkulationen lokalt. Kinesiologisk tejpning används även för att lindra smärta. Behandling ges vid besvär från t.ex. rygg och nacke, axlar eller knä- och fotleder.

Behandling

Kinesiotejpen appliceras på området ska behandlas. Tejpen, som är mycket tunn och elastisk, påverkar inte din rörelseförmåga negativt – du kan röra dig och träna som vanligt. Tejpen sitter på ca en vecka.  Hur många behandlingar som behövs beror på skadan men många upplever en förbättring redan efter första gången.